Вхід Реєстрація

Атестація педагогічних працівників

16.10.2019

 

АТЕСТАЦІЯ 2023-2024 навчального року

     Список вчителів, які атестуються в 2023-2024 н. р.

№ з/п

ПІБ вчителя

посада

Пропозиції щодо атестації

1.

Василенко Олена В’ячеславівна

вчитель математики

відповідність, спеціаліст вищої категорії, підтвердження «учитель-методист»

2. 

Логінова Інна Миколаївна

вчитель мистецтва

встановлення спеціаліст першої категорії, присвоєння «учитель методист»

3. 

Маслікова Лада Олександрівна

заступник директора

відповідність посаді

4.

Медун Алла Миколаївна

вчитель англійської мови

 

відповідність, спеціаліст вищої категорії, підтвердження «старший учитель»

5.

Панасюк Ольга Іванівна

педагог-організатор,

встановлення спеціаліст вищої категорії

6.

Перев’язко Марина Миколаївна

вчитель німецької мови

встановлення спеціаліст вищої категорії

7. 

Саінчук Інна Михайлівна

заступник директора

відповідність посаді

8.

Саінчук Інна Михайлівна

вчитель інформатики

 

відповідність, спеціаліст вищої категорії, підтвердження «учитель-методист»

9.

Селецький Олександр Володимирович

вчитель фізичного виховання

встановлення спеціаліст вищої категорії

10.

Таран Анна Вікторівна

вчитель англійської мови

 

встановлення спеціаліст вищої категорії, присвоєння звання «старший вчитель»

11.

Царик Валентина Михайлівна

вчитель математики

відповідність спеціаліст вищої категорії, присвоєння «старший учитель»

12.

Шеліна Олена Володимирівна

вчитель математики

відповідність спеціаліст вищої категорії,  присвоєння «учитель методист»

12.

Шпак Тетяна Леонтіївна

вчитель інформатики

 

відповідність спеціаліст вищої категорії

 

 

ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ

у ліцеї «Голосіївський» № 241 міста Києва у 2023-2024 н. р.

№ з/п

                      Зміст роботи

  Дата

форма

Відповідальний

1.

Створення атестаційної комісії

До 20 вересня

наказ

Голова атестаційної комісії

2.

Скласти і затвердити список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації в наступному календарному році;

- Визначити строки проведення їх атестації;

- Затвердити графік та план проведення засідань атестаційної комісії;

- Визначити строк та адресу електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів (у разі подання в електронній формі).

До 10 жовтня

Список

 

Протокол

 

Протокол

 

Протокол

Атестаційна комісія

 

Атестаційна комісія

 

Атестаційна комісія

 

Атестаційна комісія

3.

 Оприлюднити інформацію на веб сайті закладу (відповідно пунктів 1,2 ІІІ розділу Положення: список чергової атестації, графік засідань АК, строки, адресу електронної пошти для подання документів)

Не пізніше 5 днів після засіданння

(10.10)

 

Інформація

Секретар

4.

 Подаються документи, в паперовій чи електронній формі, що свідчать про педагогічну майстерність та/або професійні досягнення педагогічного працівника, що атестується чергово.

(Документи, які зберігаються в особовій справі педагогічного працівника, не подаються до атестаційної комісії)

 

Протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення інформації на сайті

(Із 10.10 до 16.10)

Портфоліо

Педагогічний працівник, який атестується

5.

Реєструються документи.  

Електронний варіант документів (формат РВЕ, кожен документ в окремому файлі) надсилається на адресу електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів в електронній формі з підтвердженням про отримання.

Із 10.10 до 16.10

Журнал реєстрації

Секретар

6.

Прийняти заяву від педагогічного працівника, який підлягає черговій атестації, але не включений до списку та включити до списків (за потреби);

- Прийняти заяву від педагогічного працівника, для проведення позачергової атестації за формою, наведеною в додатку 1 Положення про атестацію (за лотримання умов п.6 розділу 1 Положення);

- Затвердити окремий список педагогічних працівників, які підлягають позачерговій атестації (за потреби);

- Визначити строки проведення їх атестації, подання ними документів та у разі потреби внести зміни до графіка засідань (за потреби)

 

До 20.12

 

Заява


Заява

 

Список


 

Протокол

Секретар


Секретар

 

Атестаційна комісія
 

 

Атестаційна комісія

7.

Оприлюднюється інформація на вебсайті закладу (доповнений спсок на чергову атестацію, список позачергової атестації, строки, адресу електронної пошти для подання документів)

 

Не пізніше 5 днів після засідання

(21.12)

Інформація

Секретар

8.

 Реєструються документи.  

Електронний варіант документів (формат РВЕ, кожен документ в окремому файлі) надсилається на адресу електронної пошти для подання педагогічними працівниками документів в електронній формі з підтвердженням про отримання.

Протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення інформації на сайті

(Із 21.12 до 26.12)

Журнал реєстрації

Секретар

9.

Розгляд документів педагогічних працівників, які атестуються;

- Перевірка їх достовірності, за потреби, встановлення дотримання вимог пунктів 8, 9 розділу I Положення;

 - Оцінка професійних компетентностей педагогічного працівника з урахуванням його посадових обов’язків і вимог професійного стандарту (за наявності);

- Прийняття рішення, за потреби, для належного оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника про вивчення практичного досвіду його роботи,  визначає зі складу членів атестаційної комісії членів, які аналізуватимуть практичний досвід роботи педагогічного працівника, а також затверджує графік заходів з його проведення.

 

До 15.01

 

Протокол

Атестаційна комісія

10.

Аналіз практичного досвіду роботи педагогічного працівника (за потреби).

До 01.03

 

Довідка

Атестаційна комісія

11.

Прийняти рішення про результати атестації педагогічних працівників.

До 01.04 

(27.03)

Протокол

Атестаційна комісія

12.

Надання атестаційних листів педагогічним працівникам під підпис/надсилання на електронну адресу із підтвердженням про отримання;

- Видання наказу про результати атестації;

- Подання наказу до бухгалтерії відділу освіти;

- Проведення тарифікації (за потреби)

Впродовж 3 днів

(27.03-29.03)

 

Журнал реєстрації

Наказ

 

Наказ

 

Тарифікація

Секретар

Директор

 

Директор

 

Директор

АТЕСТАЦІЯ 2022-2023 навчального року

Відповідно до нового "Порядку розгляду методичних матеріалів педагогічних працівників на присвоєння звання "учитель-методист" оприлюднено інформацію.
Атестується на присвоєння звання "учитель-методист":

Талавира Людмила Іванівна, вчитель початкових класів ліцею «Голосіївський» №241  міста Києва
Матеріали методичної розробки:  "Система завдань з розвитку пізнавальних процесів другокласників під час роботи зі словниковими словами"

Клопотання: /upload/Клопотання Талавири.JPG
Відгук: /upload/Відгук 1.jpg,    /upload/Відгук 2.jpg
Витяг:  /upload/Витяг 1.jpg,    /upload/Витяг 2.jpg
Методична розробка: /upload/Розробка Талавира Л.І в PDF.pdf

Атестується на присвоєння звання "учитель-методист":
Ткаченко Людмила Миколаївна, вчитель географії ліцею «Голосіївський» №241  міста Києва
Матеріали методичної розробки:  "Особливості використання електронних презентацій для різних етапів уроків географії в 8-их класах та в позаурочних заходах під час очного та дистанційного навчання"

Клопотання: /upload/Клопотання Ткаченко.JPG
Відгук: /upload/відгук 1.jpeg    /upload/відгук 2.jpeg
Витяг:  /upload/витяг 1.jpeg  /upload/витяг 2.jpeg
Методична розробка:  https://drive.google.com/file/d/1ImX3rjx5RTGOhx3RZei81zf-0Y4Mwfln/view?usp=sharing

АТЕСТАЦІЯ 2021-2022 навчального року

Відповідно до нового "Порядку розгляду методичних матеріалів педагогічних працівників на підтвердження звання "учитель-методист" оприлюднено інформацію.

Атестується на підтвердження звання "учитель-методист":
Михайленко Ірина Олексіївна, вчитель  історії ліцею «Голосіївський» №241  міста Києва
Матеріали методичної розробки: "Активізація самостійної роботи здобувачів освіти на уроках історії"

Клопотання: /upload/Клопотання Михайленко.pdf
Відгук: /upload/Відгук Михайленко.pdf
Витяг:/upload/Витяг с протоколу.pdf
Методична розробка: /upload/методична розробка Михайленко.pdf

Атестується на підтвердження звання "учитель-методист":
Полегенько Алла Григорівна, вчитель  біології ліцею «Голосіївський» №241  міста Києва
Матеріали методичної розробки: "Використання проєктних технологій на уроках біології та екології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів"

Клопотання: /upload/Клопотання Полегенько.png
Відгук: /upload/Відгук1.jpg,  /upload/відгук2.jpg
Витяг:/upload/Витяг_Полегенько.pdf
Методична розробка: https://drive.google.com/file/d/1D348TMOfvQNLVidJr9IcGoxqnAcH3wQg/view?usp=sharing

Атестується на підтвердження звання "учитель-методист":
Шльоміна Віра Володимирівна, вчитель  української мови та літератури ліцею «Голосіївський» №241  міста Києва
Матеріали методичної розробки: "Використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови та літератури як засіб формування і розвитку комунікативної компетентності учнів
"

Клопотання: /upload/Клопотання Шльоміна.pdf
Відгук: /upload/відгук 2021.jpg
Витяг:/upload/Витяг Шльоміна_merged.pdf
Методична розробка: /upload/Метод розробка 2021.pdf

Атестується на підтвердження звання "учитель-методист":
Саковська Надія Андріївна, вчитель математики ліцею «Голосіївський» №241  міста Києва
Матеріали методичної розробки: " 
"

Клопотання: /upload/Клопотання Саковська.pdf
Відгук: /upload/Відгук.pdf
Витяг: /upload/Витяг з протоколу.pdf
Методична розробка: /upload/Методична розробка Саковської.pdf

 

Відповідно до нового "Порядку розгляду методичних матеріалів педагогічних працівників на присвоєння звання "учитель-методист" оприлюднено інформацію.
Атестується на присвоєння звання "учитель-методист":

Дробот Людмила Іванівна, вчитель початкових класів ліцею «Голосіївський» №241  міста Києва
Матеріали методичної розробки:  "Вправи з формування математичної компетентності першокласників засобами LEGO-технології"

Клопотання: /upload/Клопотання Дробот.pdf
Відгук: /upload/Відгук с.1 Л.Дробот.jpg/upload/Вівдгук с.2 Л.Дробот.jpg 
Витяг:/upload/Витяг з протоколу МО с.1 Л.Дробот.jpg,  /upload/Витяг з протоколу МО с.2 Л.Дробот.jpg
Методична розробка: https://drive.google.com/file/d/10tYptbos-nOmcRIOSywwY5vg2JDLC5Ju/view?usp=sharing

Атестується на присвоєння звання "учитель-методист":
Браславська Наталія Іванівна, вчитель української мови та літератури ліцею «Голосіївський» №241  міста Києва
Матеріали методичної розробки:  "Впровадження елементів медіаграмотності на уроках української мови та літератури в 7 класах" 

Клопотання: /upload/Клопотання Браславська.pdf
Відгук: /upload/відгук.pdf
Витяг: /upload/витяг1.pdf,  /upload/витяг 2.pdf 

Методична розробка: https://drive.google.com/file/d/1-gcOiV20mvdZgTW_IOMp6k5oJCZfPp-C/view?usp=sharing

Атестується на присвоєння звання "учитель-методист":
Кипоренко Оксана Яківна, вчитель хімії ліцею «Голосіївський» №241  міста Києва
Матеріали методичної розробки: "Особливості формування математичної компетентності на уроках хімії за графічним представленням даних"

Клопотання: /upload/Кипоренко.pdf 
Відгук:https://drive.google.com/file/d/1HKn7rEmrcmjGWcf_JzgkpNJfdb35MzSN/view?usp=sharing 
Витяг:/upload/Витяг_Кипоренко.pdf 
Методична розробка: https://drive.google.com/file/d/1KZRYp5ZSZ6SlC6WE8xEnJ1LfGgLG4Bwb/view?usp=sharing

АТЕСТАЦІЯ 2020-2021 навчального року

Затвердити визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних  працівників    на   підставі    Порядку     підвищення кваліфікації   педагогічних   працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800).

РІЧНИЙ ПЛАН підвищення кваліфікації на 2020 рік ліцею «Голосіївський» № 241 міста Києва
ЗАТВЕРДЖЕНО  Рішенням педагогічної ради  від 25 грудня 2020 року  (протокол № 4)

/upload/МОДУЛІ 2020 сайт.pdf

 

Відповідно до нового "Порядку розгляду методичних матеріалів педагогічних працівників на підтвердження звання "учитель-методист" оприлюднено інформацію
Атестуються на підтвердження звання "учитель-методист:

1. Міхєєва Марія Євгеніївнавчитель української мови та літератури  ліцею «Голосіївський» № 241 міста Києва

Матеріали методичної розробки «Практичний конструктор як засіб реалізації компетентісного підходу на уроках української літератури» розміщено за посиланням

/upload/Методична робота Міхєєвої М.Є. 2020.pdf

/upload/Міхєєва відгук.pdf

/upload/Міхєєва витяг з протоколу1.pdf/upload/Міхєєва витяг.pdf

2.Лактіонова Ірина Миколаївнавчитель фізики  ліцею «Голосіївський» № 241 міста Києва

Методична розробка на тему: "Міжпредметна інтеграція як основа сучасної STEM-освіти (фізика, астрономія, хімія та  трудове навчання)"  розміщена за посиланням  

/upload/Методична розробка Лактіонової І.М.pdf

https://drive.google.com/file/d/12a5ooa2WD_C9qpA8M1Bs0X1XyVFOOihb/view?usp=sharing

/upload/Лактіонова відгук 1.pdf ; /upload/Лактіонова відгук 2.pdf

/upload/Витяг Лактионова.pdf

3. Каруцяк Світлана Матвіївна -  вчитель англійської мови ліцею «Голосіївський» №241  міста Києва

Методична розробка на тему: «Ігрові прийоми та методи навчання лексиці  на уроках англійської мови в 1 класі»  розміщена за посиланням  

/upload/Методична розробка Каруцяк С.М..pdf;   /upload/Додатки до методичної розробки Каруцяк С.М.pdf

/upload/Витяг Каруцяк 1.pdf;  /upload/Витяг Каруцяк 2.pdf

/upload/Відгук Каруцяк 1.pdf/upload/Відгук Каруцяк 2.pdf

3. Козлова Надія Дмитрівна -  вчитель початкових класів ліцею «Голосіївський» №241  міста Києва

Методична розробка на тему: «Система геометричних вправ та завдань для розвитку пізнавальних процесів другокласників»

/upload/Методична розробка..pd;  /upload/Додаток 1.pdf;  /upload/Додаток 2.pdf;  /upload/Додаток 3.pdf

/upload/Додаток 4.pdf;  /upload/Додаток 5.pdf;   /upload/Додаток 6.pdf

/upload/Витяг стор 1.jpg;  /upload/Витяг стор 2.jpg

/upload/Відгук стор 1.jpg;   /upload/Відгук стор 2.jpg

 

АТЕСТАЦІЯ 2019-2020 навчального року

 Відповідно до нового "Порядку розгляду методичних матеріалів педагогічних працівників на присвоєння звання "учитель-методист"..." оприлюднено інформацію
Атестується на присвоєння звання "учитель-методист:

  1. Бондаренко Світлана Василівна
  2. Ліцей «Голосіївський» №241 міста Києва
  3. Вчитель  початкових класів
  4. Тема, над якою працює учитель: «Система завдань для формування повноцінної навички читання та письма у букварний період навчання грамоти (методичний посібник «Квіткова абетка»).
  5. Відкриті заходи:

​       16.10.2019 – Навчально-пізнавальний квест «Козацькому роду нема переводу».

        26.11. 2019 – урок математики «Додавання й віднімання чисел в межах десяти. Узагальнення знань учнів».

        27.11.2019 – урок навчання грамоти «Закріплення звукового значення букви Р. Побудова речень за малюнками» (з 
        використанням посібника «Квіткова абетка»).

       19.12.2019 – традиції та обряди українського народу (виховний захід).

 

Методична розробка https://drive.google.com/open?id=10KipKWst25eBAd8ng2GCgxNWfYnzRYTe