Вхід Реєстрація

Атестація педагогічних працівників

16.10.2019

АТЕСТАЦІЯ 2022-2023 навчального року

Відповідно до нового "Порядку розгляду методичних матеріалів педагогічних працівників на присвоєння звання "учитель-методист" оприлюднено інформацію.
Атестується на присвоєння звання "учитель-методист":

Талавира Людмила Іванівна, вчитель початкових класів ліцею «Голосіївський» №241  міста Києва
Матеріали методичної розробки:  "Система завдань з розвитку пізнавальних процесів другокласників під час роботи зі словниковими словами"

Клопотання: /upload/Клопотання Талавири.JPG
Відгук: /upload/Відгук 1.jpg,    /upload/Відгук 2.jpg
Витяг:  /upload/Витяг 1.jpg,    /upload/Витяг 2.jpg
Методична розробка: /upload/Розробка Талавира Л.І в PDF.pdf

Атестується на присвоєння звання "учитель-методист":
Ткаченко Людмила Миколаївна, вчитель географії ліцею «Голосіївський» №241  міста Києва
Матеріали методичної розробки:  "Особливості використання електронних презентацій для різних етапів уроків географії в 8-их класах та в позаурочних заходах під час очного та дистанційного навчання"

Клопотання: /upload/Клопотання Ткаченко.JPG
Відгук: /upload/відгук 1.jpeg    /upload/відгук 2.jpeg
Витяг:  /upload/витяг 1.jpeg  /upload/витяг 2.jpeg
Методична розробка:  https://drive.google.com/file/d/1ImX3rjx5RTGOhx3RZei81zf-0Y4Mwfln/view?usp=sharing

АТЕСТАЦІЯ 2021-2022 навчального року

Відповідно до нового "Порядку розгляду методичних матеріалів педагогічних працівників на підтвердження звання "учитель-методист" оприлюднено інформацію.

Атестується на підтвердження звання "учитель-методист":
Михайленко Ірина Олексіївна, вчитель  історії ліцею «Голосіївський» №241  міста Києва
Матеріали методичної розробки: "Активізація самостійної роботи здобувачів освіти на уроках історії"

Клопотання: /upload/Клопотання Михайленко.pdf
Відгук: /upload/Відгук Михайленко.pdf
Витяг:/upload/Витяг с протоколу.pdf
Методична розробка: /upload/методична розробка Михайленко.pdf

Атестується на підтвердження звання "учитель-методист":
Полегенько Алла Григорівна, вчитель  біології ліцею «Голосіївський» №241  міста Києва
Матеріали методичної розробки: "Використання проєктних технологій на уроках біології та екології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів"

Клопотання: /upload/Клопотання Полегенько.png
Відгук: /upload/Відгук1.jpg,  /upload/відгук2.jpg
Витяг:/upload/Витяг_Полегенько.pdf
Методична розробка: https://drive.google.com/file/d/1D348TMOfvQNLVidJr9IcGoxqnAcH3wQg/view?usp=sharing

Атестується на підтвердження звання "учитель-методист":
Шльоміна Віра Володимирівна, вчитель  української мови та літератури ліцею «Голосіївський» №241  міста Києва
Матеріали методичної розробки: "Використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови та літератури як засіб формування і розвитку комунікативної компетентності учнів
"

Клопотання: /upload/Клопотання Шльоміна.pdf
Відгук: /upload/відгук 2021.jpg
Витяг:/upload/Витяг Шльоміна_merged.pdf
Методична розробка: /upload/Метод розробка 2021.pdf

Атестується на підтвердження звання "учитель-методист":
Саковська Надія Андріївна, вчитель математики ліцею «Голосіївський» №241  міста Києва
Матеріали методичної розробки: " 
"

Клопотання: /upload/Клопотання Саковська.pdf
Відгук: /upload/Відгук.pdf
Витяг: /upload/Витяг з протоколу.pdf
Методична розробка: /upload/Методична розробка Саковської.pdf

 

Відповідно до нового "Порядку розгляду методичних матеріалів педагогічних працівників на присвоєння звання "учитель-методист" оприлюднено інформацію.
Атестується на присвоєння звання "учитель-методист":

Дробот Людмила Іванівна, вчитель початкових класів ліцею «Голосіївський» №241  міста Києва
Матеріали методичної розробки:  "Вправи з формування математичної компетентності першокласників засобами LEGO-технології"

Клопотання: /upload/Клопотання Дробот.pdf
Відгук: /upload/Відгук с.1 Л.Дробот.jpg/upload/Вівдгук с.2 Л.Дробот.jpg 
Витяг:/upload/Витяг з протоколу МО с.1 Л.Дробот.jpg,  /upload/Витяг з протоколу МО с.2 Л.Дробот.jpg
Методична розробка: https://drive.google.com/file/d/10tYptbos-nOmcRIOSywwY5vg2JDLC5Ju/view?usp=sharing

Атестується на присвоєння звання "учитель-методист":
Браславська Наталія Іванівна, вчитель української мови та літератури ліцею «Голосіївський» №241  міста Києва
Матеріали методичної розробки:  "Впровадження елементів медіаграмотності на уроках української мови та літератури в 7 класах" 

Клопотання: /upload/Клопотання Браславська.pdf
Відгук: /upload/відгук.pdf
Витяг: /upload/витяг1.pdf,  /upload/витяг 2.pdf 

Методична розробка: https://drive.google.com/file/d/1-gcOiV20mvdZgTW_IOMp6k5oJCZfPp-C/view?usp=sharing

Атестується на присвоєння звання "учитель-методист":
Кипоренко Оксана Яківна, вчитель хімії ліцею «Голосіївський» №241  міста Києва
Матеріали методичної розробки: "Особливості формування математичної компетентності на уроках хімії за графічним представленням даних"

Клопотання: /upload/Кипоренко.pdf 
Відгук:https://drive.google.com/file/d/1HKn7rEmrcmjGWcf_JzgkpNJfdb35MzSN/view?usp=sharing 
Витяг:/upload/Витяг_Кипоренко.pdf 
Методична розробка: https://drive.google.com/file/d/1KZRYp5ZSZ6SlC6WE8xEnJ1LfGgLG4Bwb/view?usp=sharing

АТЕСТАЦІЯ 2020-2021 навчального року

Затвердити визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних  працівників    на   підставі    Порядку     підвищення кваліфікації   педагогічних   працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800).

РІЧНИЙ ПЛАН підвищення кваліфікації на 2020 рік ліцею «Голосіївський» № 241 міста Києва
ЗАТВЕРДЖЕНО  Рішенням педагогічної ради  від 25 грудня 2020 року  (протокол № 4)

/upload/МОДУЛІ 2020 сайт.pdf

 

Відповідно до нового "Порядку розгляду методичних матеріалів педагогічних працівників на підтвердження звання "учитель-методист" оприлюднено інформацію
Атестуються на підтвердження звання "учитель-методист:

1. Міхєєва Марія Євгеніївнавчитель української мови та літератури  ліцею «Голосіївський» № 241 міста Києва

Матеріали методичної розробки «Практичний конструктор як засіб реалізації компетентісного підходу на уроках української літератури» розміщено за посиланням

/upload/Методична робота Міхєєвої М.Є. 2020.pdf

/upload/Міхєєва відгук.pdf

/upload/Міхєєва витяг з протоколу1.pdf/upload/Міхєєва витяг.pdf

2.Лактіонова Ірина Миколаївнавчитель фізики  ліцею «Голосіївський» № 241 міста Києва

Методична розробка на тему: "Міжпредметна інтеграція як основа сучасної STEM-освіти (фізика, астрономія, хімія та  трудове навчання)"  розміщена за посиланням  

/upload/Методична розробка Лактіонової І.М.pdf

https://drive.google.com/file/d/12a5ooa2WD_C9qpA8M1Bs0X1XyVFOOihb/view?usp=sharing

/upload/Лактіонова відгук 1.pdf ; /upload/Лактіонова відгук 2.pdf

/upload/Витяг Лактионова.pdf

3. Каруцяк Світлана Матвіївна -  вчитель англійської мови ліцею «Голосіївський» №241  міста Києва

Методична розробка на тему: «Ігрові прийоми та методи навчання лексиці  на уроках англійської мови в 1 класі»  розміщена за посиланням  

/upload/Методична розробка Каруцяк С.М..pdf;   /upload/Додатки до методичної розробки Каруцяк С.М.pdf

/upload/Витяг Каруцяк 1.pdf;  /upload/Витяг Каруцяк 2.pdf

/upload/Відгук Каруцяк 1.pdf/upload/Відгук Каруцяк 2.pdf

3. Козлова Надія Дмитрівна -  вчитель початкових класів ліцею «Голосіївський» №241  міста Києва

Методична розробка на тему: «Система геометричних вправ та завдань для розвитку пізнавальних процесів другокласників»

/upload/Методична розробка..pd;  /upload/Додаток 1.pdf;  /upload/Додаток 2.pdf;  /upload/Додаток 3.pdf

/upload/Додаток 4.pdf;  /upload/Додаток 5.pdf;   /upload/Додаток 6.pdf

/upload/Витяг стор 1.jpg;  /upload/Витяг стор 2.jpg

/upload/Відгук стор 1.jpg;   /upload/Відгук стор 2.jpg

 

АТЕСТАЦІЯ 2019-2020 навчального року

 Відповідно до нового "Порядку розгляду методичних матеріалів педагогічних працівників на присвоєння звання "учитель-методист"..." оприлюднено інформацію
Атестується на присвоєння звання "учитель-методист:

  1. Бондаренко Світлана Василівна
  2. Ліцей «Голосіївський» №241 міста Києва
  3. Вчитель  початкових класів
  4. Тема, над якою працює учитель: «Система завдань для формування повноцінної навички читання та письма у букварний період навчання грамоти (методичний посібник «Квіткова абетка»).
  5. Відкриті заходи:

​       16.10.2019 – Навчально-пізнавальний квест «Козацькому роду нема переводу».

        26.11. 2019 – урок математики «Додавання й віднімання чисел в межах десяти. Узагальнення знань учнів».

        27.11.2019 – урок навчання грамоти «Закріплення звукового значення букви Р. Побудова речень за малюнками» (з 
        використанням посібника «Квіткова абетка»).

       19.12.2019 – традиції та обряди українського народу (виховний захід).

 

Методична розробка https://drive.google.com/open?id=10KipKWst25eBAd8ng2GCgxNWfYnzRYTe