Вхід Реєстрація

Інформація для випускників

23.12.2016

ЛІЦЕЙ «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ» №241 МІСТА КИЄВА

НАКАЗ

11 березня  2020 року                                                                                 № 130

Про порядок закінчення 2019-2020 навчального року

та проведення державної підсумкової атестації

в ліцеї «Голосіївський»  №241 міста Києва

Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого   в    Міністерстві    юстиції    України  02 січня 2019 року за

№ 8/32979, наказу Міністерства освіти і науки України від 11.05.2019 № 635 «Деякі питання проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в   Міністерстві    юстиції    України  05 червня   2019   року № 578/33549 , Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрованого  в    Міністерстві   юстиції    України  05  травня  2018   року №  564/32016,  наказу  Міністерства освіти і  науки України  від  08.05.2019 № 621  «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року N 762», наказу  Міністерства освіти і  науки України  від  23.10.2019 № 1332 «Про проведення у 2019/2020 н.р. державної підсумкової атестації осіб, які  здобувають загальну середню освіту», листа  Міністерства освіти і науки України № 1/9-2 від 03.01.2020 року «Щодо проведення державної підсумкової атестації в 2019/2020 навчальному році», листа Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 13.06.2019 № 063-4227 «Про структуру 2019-2020 навчального року», листа Міністерства освіти і науки  України від  03.02.2020 № 1/9-64 «Методичні рекомендації щодо особливостей проведення ДПА з іноземних мов у 2019/2020 н.р.», листа  Департаменту  освіти  і  науки, молоді  та спорту від 11.02.2020 № 063-891 «Про організаційні заходи щодо закінчення 2019-2020 навчального року в закладах загальної середньої освіти міста Києва» та рішення педагогічної ради № 4 від 27 лютого 2020 року, з метою організованого завершення навчального року та проведення державної підсумкової атестації

НАКАЗУЮ:

1. Завершити навчальні заняття у 1-11-х класах 29 травня 2020 року.

 1. Заступникам директора з навчально-виховної роботи :
 2.     

     2.2. Зарахувати навчальну практику та навчальні екскурсії, проведені під час навчання, відповідно до робочого навчального плану 2019-2020 навчального року.

     2.3. Надати до управління освіти графіки проведення державних атестаційних комісій у 4-х та 9-х класах до 23 квітня 2020 року.

                2.4.Видати накази та організувати супровід учнів 11-х класів до пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

    2.5.Внести зміни до розкладів уроків 25 травня 20 року.

    2.6.Провести батьківські збори 4-х, 9-х та 11-х класів з питання ознайомлення з нормативними документами щодо проведення державної підсумкової атестації учнів.

3. Вчителям-предметникам:

    3.1.При внесенні змін в календарне планування, узгоджувати проведення контрольних робіт з заступником директора з навчально-вихової роботи Василенко О.В.

    3.2. Здійснити семестрове оцінювання навчальних досягнень учнів до
25 травня 2020 року.

    3.3.При здійсненні тематичного, семестрового, річного оцінювання навчальних досягнень учнів та проведенні державної підсумкової атестації забезпечити дотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють діяльність загальноосвітніх навчальних закладів.

4.Провести 29 травня 2020 року свято «Останній дзвоник».

5.Провести державну підсумкову атестацію учнів  згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України у такі терміни:

   - для учнів 4-х класів ‒ 12-26 травня 2020 року;

   - 9-х класів ‒ 03 червня -17 червня 2020 року;

   - 11-х класів у пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання у формі ЗНО:

21 травня 2020 року – з математики;

26 травня 2020 року – з української мови;

28 травня 2020 року – з фізики;

02 червня 2020 року – з англійської мови;

04 червня 2020 року – з історії:

09 червня 2020 року – з біології;

11 червня 2020 року – з географії;

15 червня 2020 року – з хімії.

6. Класним керівникам 11-х класівБоженко С.І., Кипоренко О.Я. провести цільові інструктажі з учнями з питань безпеки життєдіяльності під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання та урочистих заходів з відповідними записами у журналах реєстрації інструктажів.

         7. Вручити документи про освіту випускникам:           

    - 11-х класів – 27 червня 2020 року;

              -  9-х класів – 19 червня 2020 року.

         8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор ліцею                                                            Н. Шульга

Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО УМОВИ ПРИЙОМУ ДО ВИШІВ, НА ВСТУПНИКІВ ЧЕКАЮТЬ ЗМІНИ У ТВОРЧИХ КОНКУРСАХ, ПРОХІДНИХ БАЛАХ ТА ПІЛЬГАХ  https://mon.gov.ua/ua/news/vstup-2019-zatverdzheno-umovi-prijomu-do-vishiv-na-vstupnikiv-chekayut-zmini-u-tvorchih-konkursah-prohidnih-balah-ta-pilgah

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році

Наказ МОН № 1096 від 11.10.2018 року   http://Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році Наказ МОН № 1096 від 11.10.2018 року

 

Строки вступної кампанії 2018 року у ВНЗ України

Вступ у вищі навчальні заклади у 2018 році відбувається на підставі чинних Правил прийому до вищих навчальних закладів (далі – Правила прийому), що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України № 1378 від 13 жовтня 2017 року.

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на навчання за контрактом не обмежується.

Для вступу до вищого навчального закладу для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра абітурієнт має подати до ВНЗ сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів. У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім сертифікатів з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Сертифікати ЗНО з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише за 2018 рік.

Конкурсні предмети, з яких вступник має надати сертифікати ЗНО, визначені Умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2018 році, в залежності від спеціальності, обраної абітурієнтом.

Для вступу на окремі медичні спеціальності буде встановлено мінімальну кількість балів з біології, хімії або математики. Вона становитиме 150 балів і стосуватиметься спеціальностей «Стоматологія», «Медицина» і «Педіатрія».

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі. У паперовій формі подаються заяви:

 • для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1, квотою-2 відповідно до цих Умов;
 • за наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Дати прийому документів та проведення іспитів (творчих конкурсів)

Вступна кампанія 2018 року розпочинається 12 липня. Із цього дня вищі навчальні заклади України починають приймати від абітурієнтів документи для вступу в електронній та паперовій формі.

Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження до електронних кабінетів додатків до документів про повну загальну середню освіту починається раніше — 2 липня та закінчується о 18 год. 00 хв. 25 липня.

Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до 11 липня.

Прийом заяв та документів від вступників починається 12 липня, крім військових вищих навчальних закладів (військових підрозділів вищих навчальних закладів) та закінчується о 18 годині 20 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів та о 18 годині 26 липня для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Строки проведення творчих конкурсів, іспитів та співбесід:

 • Творчі конкурси проводяться у кілька сесій з 14 до 26 липня включно.
 • Вступні іспити проводяться з 21 до 26 липня включно.
 • Співбесіди проводяться з 21 до 23 липня включно.

Строки формування рейтингових списків та зарахування

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів або вступних іспитів із повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням оприлюднюється не пізніше 01 серпня.

Рейтинговий список осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та заквотами-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням здійснюється не пізніше 12.00 години 24 липня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 25 липня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 26 липня. Зараховані особи впродовж 26 липня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення.

Строки та терміни прийому заяв, проведення творчих конкурсів, співбесід, вступних іспитів, оприлюднення рейтингових списків, зарахування вступників на місця державного замовлення, які вступають на навчання для підготовки військових фахівців з вищою освітою, визначаються Правилами прийому навчального закладу. Вищі військові навчальні заклади та військові підрозділи вищих навчальних закладів забезпечують виключення зарахованих на місця державного замовлення вступників з конкурсу на інші місця державного замовлення не пізніше 23 липня.

Виконання вступниками вимог до зарахування

Рейтингові списки вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3), із зазначенням рекомендованих до зарахування формуються на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією згідно з виставленими вступниками пріоритетностями з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням та оприлюднюються не пізніше 01 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18.00 години 06 серпня.

Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням проводиться не пізніше 12.00 години 07 серпня. Зарахування вступників на навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів та за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт) проводиться не пізніше 30 вересня 2018 року.

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти здійснюється не пізніше 18 серпня.

Інші категорії вступників

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання строки прийому заяв та документів закінчуються о 18.00 годині 24 липня. Фахові вступні випробування проводяться з 25 липня до 31 липня.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються правилами прийому навчального закладу, при цьому прийом документів закінчується не раніше 26 липня, а зарахування на навчання за державним замовленням відбувається не пізніше 15 вересня.

Для всіх інших категорій вступників строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються правилами прийому навчального закладу, при цьому зарахування на навчання за державним замовленням закінчується не пізніше 15 вересня, крім випадків, передбачених розділом ХІІІ Умов прийому до вищих навчальних закладів України.