Вхід Реєстрація

ПРАВА І ОБОВ′ЯЗКИ БАТЬКІВ

ВИТЯГ ЗІ СТАТУТУ

ЛІЦЕЮ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ" № 241 МІСТА КИЄВА

Затвердженого наказом по відділу освіти

Голосіївської районної в місті Києві

державної адміністрації

№     від 

ПРАВА І ОБОВ′ЯЗКИ БАТЬКІВ ТА ОСІБ, ЯКІ ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ

ЛІЦЕЮ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ" № 241 МІСТА КИЄВА

4.15. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їх дітей до Ліцею.

Батьки та особи, які їх замінюють мають право:

- обирати та бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до органів управління освітою, директора Ліцею і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

-  приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності Ліцею;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Ліцею;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування Ліцею та у відповідних державних органах.

4.16. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

-  забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту Ліцею;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей,  створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати честь і гідність дитини та працівників Ліцею, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Батьківщини, сім’ї, державної та рідної мов;

-  повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

-  виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

4.17. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, Ліцей може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

4.18. У навчально-виховному процесі Ліцею можуть брати участь наукові установи в галузі педагогіки та психології, організації та заклади, установи в межах, визначених чинним законодавством і цим Статутом.

Переваги ліцею «Голосіївський» №241
сучасні освітні
технології
кваліфіковані та турботливі
вчителі
Індивідуальний підхід
до кожної дитини
безліч різноманітних
гуртків
Чому батьки обирають ліцей «Голосіївський» №241
Гармонійний розвиток дітей.
В ліцеї створені умови для розвитку творчих здібностей та пізнавальних інтересів.
Висока якість та результативність навчання.
Батьки впевнені в майбутніх успіхах своєї
дитини.
Зручне розташування ліцею.
Дістатись зручно як автомобілем, так і громадським транспортом.
Ліцей пропагує здоровий спосіб життя.
Батьки не хвилюються за негативний вплив вулиці на дітей.