Вхід Реєстрація

Права та обов'язки учнів ліцею "Голосіївський" № 241 міста Києва

 

Учень має право:

 • на навчання;
 • на медичну допомогу, харчування, відпочинок, фізичний розвиток, психологічну допомогу;
 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
 • висловлювати свою думку з усіх питань, що стосуються життя шкільного колективу;
 • мати свої ідеї та переконання;
 • бути вислуханим;
 • вільно висловлювати свої думки, не ображаючи при цьому інших;
 • на доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;
 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);
 • брати участь у добровільних творчих об’єднаннях, гуртках, групах за інтересами, спортивних секціях, тощо;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
 • на недоторканість, захист від втручання в особисте життя, нападів на особистість;
 • бути захищеним від насильства й жорстокого поводження;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;
 • на відпочинок під час перерв, в неділю, святкові та канікулярні дні;
 • послідовно відстоювати свої права.

 

Учні зобов’язані:

 • сумлінно ставитись до навчання;
 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
 • дотримуватись вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
 • вчасно з’являтись на уроки і бути підготовленими до них;
 • дотримуватись Закону України «Про мови»;
 • берегти традиції ліцею, сімейні традиції;
 • бути носіями принципів загальнолюдської моралі;
 • пам’ятати: за межами ліцею кожен учень є представником «Голосіївського» і має бути гідним цього звання;
 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 • діяти на благо навчального закладу, піклуватися про честь і авторитет установи;
 • дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • дотримуватися правил особистої гігієни;
 • піклуватися про своє здоров’я і безпеку свого життя і однокласників;
 • дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу;
 • дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та переконання інших людей, поважати жінок, дівчат, працівників навчального закладу, піклуватися про батьків, допомогами їм у веденні домашнього господарства);
 • дотримуватись вимог ліцею стосовно зовнішнього вигляду;
 • учень завжди повинен мати охайний вигляд і бути одягненим у шкільну форму під час шкільних занять;
 • у випадку пропуску занять учень зобов’язаний обґрунтувати свою відсутність на уроках відповідними документами;
 • учень зобов’язаний поводитися дисципліновано, бути ввічливим, поважати старших.
 • усі рішення адміністрації ліцею, педагогічної Рада і органів самоврядування є обов’язковими для виконання кожним учнем ліцею «Голосіївський» № 241;
 • займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, нормативів та вимог гігієни.

 

Учням забороняється:

 • допускати прояви грубості, вульгарності;
 • своїми діями, словами, вчинками принижувати гідність учнів в ліцеї;
 • вживати на території навчального закладу брутальні та лайливі слова за будь-яких обставин у письмовій чи усній формі;
 • курити у приміщенні і на території навчального закладу як тютюнові так і електронні цигарки;
 • вживати алкогольні напої, наркотичні та токсичні речовини;
 • використовувати петарди;
 • користуватись мобільним телефоном під час занять;
 • псувати державне, громадське та ліцейне майно.

/upload/Правила внутрішньошкільного розпорядку для учнів.pdf

Переваги ліцею «Голосіївський» №241
сучасні освітні
технології
кваліфіковані та турботливі
вчителі
Індивідуальний підхід
до кожної дитини
безліч різноманітних
гуртків
Чому батьки обирають ліцей «Голосіївський» №241
Гармонійний розвиток дітей.
В ліцеї створені умови для розвитку творчих здібностей та пізнавальних інтересів.
Висока якість та результативність навчання.
Батьки впевнені в майбутніх успіхах своєї
дитини.
Зручне розташування ліцею.
Дістатись зручно як автомобілем, так і громадським транспортом.
Ліцей пропагує здоровий спосіб життя.
Батьки не хвилюються за негативний вплив вулиці на дітей.